Jumat, Juni 2, 2023

🌟Rangkuman Materi PAI Kelas 7 BAB 5 Semester 1 Kurikulum Merdeka Lengkap

-

Rangkuman Materi PAI Kelas 7 BAB 5 Semester 1 Kurikulum Merdeka – Pendidikan Agama Islam (PAI) memegang peran penting dalam membentuk akhlak dan moral siswa. Oleh karena itu, memahami materi PAI pada kelas 7 BAB 5 Semester 1 menjadi hal yang wajib dilakukan. Namun, seringkali siswa kesulitan memahami materi PAI yang cukup kompleks.

Oleh karena itu, kami hadir untuk membantu memudahkan siswa memahami materi PAI dengan memberikan rangkuman materi PAI Kelas 7 BAB 5 Semester 1 Kurikulum Merdeka yang lengkap dan jelas. Melalui artikel ini, siswa dapat memahami materi PAI dengan lebih baik dan mudah, sehingga dapat meningkatkan hasil belajar mereka.

Dalam rangkuman materi PAI Kelas 7 BAB 5 Semester 1 Kurikulum Merdeka, kami akan membahas tentang beberapa topik penting BAB 5 tentang “Damaskus: Pusat Peradaban Timur Islam (661-750M)”.

Kami akan memberikan penjelasan singkat dan jelas, serta contoh-contoh yang mudah dipahami sehingga siswa dapat mengaplikasikan materi tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Tidak hanya itu, kami juga akan memberikan tips dan trik agar siswa dapat mengingat materi dengan mudah, sehingga mereka dapat menjawab pertanyaan dengan lancar dan benar saat ujian.

BACA JUGA : Rangkuman Materi PAI Kelas 7 BAB 1 Semester 1 Kurikulum Merdeka Lengkap dan terbaru

Kami yakin, rangkuman materi PAI Kelas 7 BAB 5 Semester 1 Kurikulum Merdeka ini akan membantu siswa memahami dan menguasai materi PAI dengan baik.

Tanpa perlu khawatir lagi akan kesulitan memahami materi, siswa dapat fokus belajar dan memahami materi dengan lebih baik lagi.Ayo, mulai belajar dan memahami materi PAI dengan lebih baik bersama kami!

Rangkuman Materi PAI Kelas 7 BAB 5 Semester 1 Kurikulum Merdeka

KURIKULUM MERDEKA

Rangkuman PAI Kelas 7 Bab 5

Damaskus: Pusat Peradaban Timur Islam (661-750M)

Sejarah berdirinya Bani Umayyah di Damaskus

Bani Umayyah adalah sebuah dinasti yang didirikan oleh Mu’a̅wiyah bin Abu̅ Sufya̅n bin Harb bin Abd Mana̅f setelah masa Al-khulafā al rāsyidu̅n.

Mu’a̅wiyah menjadi khalifah pertama Bani Umayyah yang ibu kotanya adalah Damaskus.

Mu’a̅wiyah bin Abu̅ Sufya̅n sebagai khalifah pertama yang mengubah pemerintahan dari demokratis menjadi kepemimpinan yang turun temurun.

Mu’a̅wiyah bin Abu̅ Sufya̅n juga berpengalaman dalam politik.

Ahli sejarah mencatat terdapat 13 orang yang pernah menjadi khalifah pada Dinasti Umayyah di Damaskus sebagaimana tertera pada tabel dibawah ini:

khalifah pada Dinasti Umayyah di Damaskus
khalifah pada Dinasti Umayyah di Damaskus
khalifah pada Dinasti Umayyah di Damaskus

Dinasti ini telah menggapai berbagai kemajuan, perkembangan, dan perluasan daerah.

Untuk lebih jelasnya kita akan bahas bersama.

BACA JUGA : Rangkuman Materi PAI Kelas 7 BAB 2 Semester 1 Kurikulum Merdeka Lengkap

Kemajuan Peradaban Islam pada Masa Bani Umayyah di Damaskus

Peradaban Islam pada Bani Umayyah di Damaskus dicirikan dengan berbagai kemajuan tata kelola di berbagai bidang antaralain:

 • pemerintahan
 • hukum
 • sosial
 • ekonomi
 • keagamaan
 • pendidikan

Nah kita bahas lebih lanjut ya!

Kemajuan di bidang Pemerintahan

Struktur dan administrasi pemerintahan Bani Umayyah merupakan penyempurnaan dari al-khulafā al-rāsyidu̅n yang dibentuk oleh Khalifah ‘Umar bin Khattāb, seperti pembagian wilayah kekuasaan menjadi provinsi serta terdapat lembaga dan departemen.

Provinsi yang dipimpin oleh gubernur didampingi oleh:

 • beberapa orang kātib (sekretaris)
 • seorang ḥājib (pengawal dan kepala rumah tangga istana)
 • ṣāḥib al-kharaj (pejabat pendapatan)
 • ṣāḥib al-syurṭah (pejabat kepolisian)
 • kadi (hakim/ kepala keagamaan)

Terdapat lembaga dan departemen seperti:

 • al-ka̅tib, yang bertugas untuk mengelola administrasi negara secara rapih dan baik untuk mewujudkan kemaslahatan.
 • al-ḥa̅jib, yang mengatur pejabat atau siapapun yang ingin bertemu dengan khalifah
 • diw̅a̅n

Lembaga al-ka̅tib terdiri atas:

 • ka̅tib al-rasa̅’il (sekretaris negara)
 • ka̅tib al-kharaj (sekretaris pendapatan negara)
 • ka̅tib al-jund (sekretaris militer)
 • ka̅tib al-syurṭah (sekretaris kepolisian)
 • sekretaris kadi (panitera).

Selain itu dalam pemerintahan Bani Umayyah dibentuk juga beberapa diw̅a̅n atau departemen yaitu:

 • Diw̅a̅n al-Rasa̅’il, yang bertugas mengurusi surat-surat negara dari khalifah kepada para gubernur atau menerima surat-surat dari gubernur.
 • Diw̅a̅n al-Khatam, yang bertugas meregistrasi dan menyalin semua keputusan khalifah atau peraturan-peraturan pemerintahan yang dikirim ke daerah.
 • Diw̅a̅n al-Kharaj, yang bertugas mengelola pendapatan negara.
 • Diw̅a̅n al-Barid̅, yang bertugas layanan pos dan pengiriman informasi berita dari pusat ke daerah atau sebaliknya.
 • Diw̅a̅n al-Jund, yang bertugas mengorganisasi militer.

BACA JUGA : 🌟Rangkuman Materi PAI Kelas 7 BAB 3 Semester 1 Kurikulum Merdeka Lengkap

Kemajuan di bidang Hukum

 • Dalam kemajuan hukum ada tiga badan yang dibentuk yaitu:
 • Al-qada̅
 • al-ḥisbah
 • maẓalim

Al-qada̅ memiliki tugas membuat fatwa-fatwa hukum dan peraturan sesuai dengan tuntunan Al-Qur’an, sunah dan ijtihad.

Al-ḥisbah memiliki tugas menyelesaikan masalah kriminal.

Al-maẓalim memiliki tugas meninjau kembali kesahihan dan keadilan putusan hukum oleh kadi.

Kemajuan di bidang Sosial

Hubungan antar bangsa Arab Muslim dibuka oleh dinasti ini.

Berkat hubungan ini, lahir kreativitas baru pada bidang seni dan ilmu pengetahuan.

Dome of The Rock di Jerussalem merupakan salah satu bangunan monumen terbaik pada masa Bani Umayyah.

Kemajuan di bidang Ekonomi

Jalur perdagangan pada masa ini menjadi semakin lancar.

Pelabuhan dagang yang ramai dan makmur di antaranya adalah Basrah di Teluk Persia, begitu pula Aden.

Pada masa ini juga dicetak mata uang khusus, pemberian gaji tetap, pengumpulan pajak.

BACA JUGA : 🌟Rangkuman Materi PAI Kelas 7 BAB 4 Semester 1 Kurikulum Merdeka Lengkap

Kemajuan di bidang Keagamaan

Sebuah masjid agung terkenal dengan sebutan Masjid Damaskus dibangun pada masa al-Wa̅lid dengan rancangan Abu̅ ‘Ubaidah bin Jarrah.

Begitu pula, kota baru yaitu kota Kairawan dibangun oleh ‘Uqbah bin Na̅fi.

Banyak ulama yang fokus pada kajian ilmu keagamaan, seperti ilmu tafsir, hadis, dan hukum Islam.

Selain itu, berkembang pula ilmu-ilmu yang berhubungan dengan ilmu agama, yaitu ilmu-ilmu bahasa seperti nahwu, bahasa, dan sastra.

Imam mazhab yang hidup pada masa ini adalah Ima̅m Ḥanafi (Abu̅ Ḥanifah) dan Ima̅m Ma̅lik bin Anas.

Pada bidang tasawuf, terdapat Ḥasan al-Baṣri dan Rabi’̅ ah al-‘Adawiyah.

Dalam bidang hadis, terdapat ‘Umar bin ‘Abd al-‘Aziz̅ .

Dalam bidang tafsir, terdapat ‘Abdulla̅h bin ‘Abba̅s dari Madinah, ‘Abdulla̅h bin Mas’u̅d dari Mekah, Sa’ad bin Zubair, dan Muja̅hid murid Ibn ‘Abba̅s.

Kemajuan di bidang Pendidikan

Dinasti Umayyah berjasa besar dalam mengembangkan ilmu pengetahuan.

Mereka menjadikan masjid sebagai pusat aktivitas ilmiah, termasuk syair, sejarah, diskusi, dan akidah serta pembelajaran lainnya.

Semarak kajian ilmu di masjid, kutta̅b serta majelis sastra menjadi tanda perkembangan tersebut.

Adapun beberapa cendekiawan muslim pada masa Bani Umayyah sebagai berikut:

 • Khālid, Ilmuwan yang pertama kali menerjemahkan buku-buku berbahasa Koptik dan Yunani tentang astrologi, kimia, dan kedokteran.
 • ‘Abdullāh bin ‘Abbās dan ‘Aṭā bin Rabbaḥ, orang pertama yang mendalami ilmu fikih di Mekah.
 • Zaid bin Ṡābit, sekretaris Nabi saw. dalam menuliskan wahyu.
 • Hasan al-Baṣri, Ibn Syihāb al-Zuhri dan ‘Abdullāh bin Mas’ūd, tokoh otoritatif dalam bidang hadis.
 • ‘A̅mir bin Syarahil̅ al-Sya’bi, ahli hadis dari Kuffah.
 • Al-Akhtal, penyair istana pada masa ‘Abd al-Mālik.
 • Jarīr dan al-Farazdaq, penyair istana pada masa ‘Umar bin ‘Abd al-‘Aziz̅.

Memetik nilai Islami dalam Sejarah Bani Umayyah di Damaskus

Hikmah dari mempelajari sejarah perkembangan ilmu pengetahuan pada Masa Bani Umayyah di Damaskus adalah:

 • Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt
 • Mencontoh semangat menuntut ilmu
 • Mengembangkan budaya sesuai dengan ajaran Islam
 • Menguatkan persatuan dan kesatuan dengan tidak membeda-bedakan warna kulit, negara, suku, bangsa, dan lainnya.
 • Memiliki semangat untuk membela agama, bangsa, dan negara
 • Menumbuhkan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas
 • Mencontoh seorang pemimpin yang dicintai oleh rakyatnya
 • Menumbuhkan semangat cinta tanah air dan membangun bangsa

Kesimpulan

Dengan memahami dan menguasai materi PAI Kelas 7 BAB 5 Semester 1 Kurikulum Merdeka, siswa akan memiliki dasar yang kuat dalam memahami ajaran Islam. Selain itu, siswa juga dapat mengaplikasikan ilmu yang didapatkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menjadi Muslim yang taqwa dan berakhlak mulia.

Semoga rangkuman materi PAI yang kami berikan dapat membantu siswa mencapai tujuannya. Terima kasih sudah membaca.

FOLLOW US

0FansSuka
3,790PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
spot_img

Related Stories